Д-р Сталев работи по договор с РЗОК както и на свободен прием.

Можете да си запазите предварително дата и час на преглед на телефон 0884493773.

Прегледите и направленията за МДД, ВСД и СИМП по РЗОК са с ограничен лимит!

Адрес:

гр.Стара Загора, ул.”Д-р Т.Стоянович”15 – сградата на МЦ”Проф.Киркович”, северен вход, каб.4

 

 

Медицински услуги и цени

 

Първичен специализиран преглед-20мин.

40лв.

Вторичен специализиран преглед-10мин.

20лв.

Дом.визита-20мин.

50лв.

Консултация по документи и изследвания-10мин.

20лв.

Изготвяне на документи/за застраховки, ТЕЛК и др./

20лв.

Ставна пункция

20лв.

Локална апликация при епикондилит, тендовагинит, фасциит, бурсит

20лв.

Вътреставна инжекция/колянна,раменна,глезенна става/

20лв.

Мускулна инжекция

10лв.

Имобилизация на горен крайник с гипсова превръзка

30лв.

Имобилизация на горен крайник с гипсова лонгета/шина/

20лв.

Имобилизация на долен крайник с гипсова превръзка

40лв.

Имобилизация на долен крайник с гипсова лонгета/шина/

30лв.

Поставяне на ортеза

10лв.

Отстраняване на гипсова имобилизация

15лв.

Обработка и превръзка на малки рани /до 5см или с до 5конеца/ 

20лв.

Обработка и превръзка на големи рани /над 5см или с над 5конеца/

30лв.

Отстраняване на хирургични конци

10лв.

Отстраняване на Киршнерова игла

5лв.

*Използваните при медицинските манипулации медикаменти и консумативи се закупуват от пациентите от аптечната мрежа